Creació d'elements decoratius i funcionals

Baranes, mobles, protectors, elements constructius… la xarxa ofereix un notable ventall de possibilitats i aplicacions. La creativitat és l'únic límit.